תיאור פרוייקט

לקוח:
מאגד המחקר Heron
מוצר:
עיצוב אתר

עיצוב אתר למאגד המחקר Heron

מאגד המחקר Heron הוא קונסורציום ישראלי הכולל שותפים תעשייתיים וצוותי מחקר ממכונים אקדמיים. HERON מתמקדת בפיתוח של אבני בניין חיוניים לדור 5G וחקר עתיד הסלולר.