תיאור פרוייקט

לקוח:
יד אליעזר,
פרוייקט Big Brother
מוצר:
לוגו
ברושורים
איורים
מעטפה

Big Brother – פרוייקט 'חונכים'

זהו קמפיין התרמה לפרוייקט Big Brother של עמותת 'יד אליעזר',
בו מצמידים לילד יתום מאב, עם רקע של קשיים רגשיים, לימודיים ומשפחתיים חונך בוגר שמתפקד כמו אח גדול ועוזר לילד ("האח הקטן") בכל התחומים.
על הקמפיין היה לדבר אל הרגש של התורם ולהצליח לגרום לו להזדהות ולהתחבר לדמות הילד, ולגרום לו לרצות לפרוס עליו את חסותו.
התורמים קבלו "תעודות" של מגוון ילדים, בהן פורטו הנתונים של הילד וסופר סיפורו.
מתוך מספר סיפורים התורם אמור להתחבר לילד ששבה את ליבו, ולממן לו את החונך. בכל תקופה יקבל התורם "תעודות" נוספות שבהן יפורטו הציונים של הילד, התקדמותו, חוות דעת של המחנך, ועוד.