תיאור פרוייקט

לקוח: מצנר
מוצר:
כריכה לספר

"נפתלי אילה שלוחה"

לאילה חברתי נולד בן, ולרגל בריתו הוציא בעלה ספר, על אודותיו וקורותיו של ר' נפתלי טרופ זצ"ל, שאשתו (היולדת) היא נינתו.
לרך הנולד קראו על שמו של הסבא-רבא – נפתלי צבי, ובעקבות זאת, נקרא הספר בשם "נפתלי אילה שלוחה" – בו משולב שמו של מושא הספר – ר' נפתלי, הבייבי – נפתלי הקטן, והיולדת – אילה.