תיאור פרוייקט

לקוח:
בית יעקב
מוצר:
לוגו

מיתוג שנת ה-100 – "בית יעקב"

מיתוג "שנת ה-100" – השנה בה מציינים 70 שנים לייסוד תנועת 'בית יעקב' בארץ ישראל, ו-30 שנים לפטירת המייסד הבלתי נשכח, הרב יהודה אריה לייב גלודקנופף ז"ל