תיאור פרוייקט

לקוח:
בית יעקב
מוצר:
יומן לגננת
חוברות שונות
לוח שנה
הזמנות ותוכניות

מיתוג פתיחת שנת הלימודים תשע"ז בגני ומעונות יום "בית יעקב"

מיתוג עליז ואנרגטי לפתיחת שנת הלימודים תשע"ז במוסדות 'בית יעקב'.
פריטי המיתוג ליוו את ימי העיון של הצוות לקראת שנת הלימודים.