תיאור פרוייקט

מוצר:
לוגו לאירוע
ברכון
כרזה
תפריט

כל הנחלים הולכים אל הים – מיתוג ל'שבע ברכות'

פרוייקט מיתוג לאירוע 'שבע ברכות' ('שבע ברכות' – מכונה השבוע שלאחר החתונה, בו עורכים סעודה במשך "שבעת ימי המשתה").
האירוע הופק תחת הנושא "ים", או בעצם: "כל הנחלים הולכים אל הים".
י"ם ראשי תיבות: יעקב ומוריה – שמות החתנכלה.
במסגרת ה"מיתוג" אוירו דמויותיהם, ומוקמו במעין "לוגו לאירוע", בתוספת אלמנטים וקישוטים באוירת הים.