תיאור פרוייקט

לקוח:
בית יעקב
מוצר:
לוגו

כל קורה

עיצוב לוגו לניוזלטר 'כל קורה' – העיתון הדיגיטלי של רשת גני הילדים ומעונות היום 'בית יעקב'