תיאור פרוייקט

לקוח:
בזק
מוצר:
אתר אינטרנט

עיצוב אתר למערכת הלמידה של בזק

עיצוב אתר פנימי למערכת הלמידה של עובדי בזק (המבוססת על moodle). לעובדי בזק מערכת מסועפת של למידה וקורסים. האתר מרכז את כל פעילויות הלמידה, ברמה הציבורית הפתוחה לכל העבודים, וברמה האישית המותאמת לפעילות של משתמש פרטי.